Amulet Lives

 

   

ค้นหา
Amulet Lives เว็บบอร์ด เครื่องรางของขลังแรงๆ เอามาโชว์ นางกวักมโนราห์ “ไหว้ครู ๕๔” ...
ดู: 1450|ตอบ: 0
go

นางกวักมโนราห์ “ไหว้ครู ๕๔”พระอาจารย์ประสูติ ปิยธมฺโม วัดใน เตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Medal No.1 Medal No.2 Medal No.3 Medal No.4 Medal No.5 Medal No.6 Medal No.7 Medal No.8 Medal No.9 Medal No.10

โพสต์เมื่อ 1-7-2016 22:53 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
นางกวักมโนราห์ “ไหว้ครู ๕๔”พระอาจารย์ประสูติ ปิยธมฺโม  วัดในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
นางกวักมโนราห์ “ไหว้ครู ๕๔” ศาสตร์ศิลป์ ไสย ชั้นครูของภาคใต้
            คติความเชื่อเกี่ยวกับ ‘นางกวัก’ฝังแน่นอยู่ในสังคมไทยนับร้อยปี  ชาวไทยเชื่อว่า รูปปั้น ไม้แกะสลัก

งา
ช้างแกะสลักหรือยันต์ รูปสตรีไทยโบราณผมยาวประบ่า ห่มสไบเฉียง นุ่งผ้ายกดอก ประกอบด้วยพาหุรัด ทองกร และ
สร้อยสังวาล นั่งพับเพียบบนแท่นทองมือขวา ‘ยกกวัก’ มือซ้ายบ้างถือถุงเงินจารึกอักขระขอม อันเป็นหัวใจพระสีวลี
ผู้เป็นเอตทัคคะทางโชคลาภ คือ

นะ ชา ลิ ติ

            รูปนางกวักเป็นสัญลักษณ์แห่งการ ‘กวักเงินกวักทอง กวักเรียกทรัพย์สินสมบัติให้เข้ามาสู่เรือนชานร้านค้า’
ผู้ประกอบการค้าที่เชื่อมั่นศรัทธา นิยมนำรูปนางกวักที่พระเกจิอาจารย์สร้างเสกมาตั้งที่แผงสินค้าหรือ วางบนหิ้งใน
ร้านค้า เมื่อกราบ

ไหว้บูชาอธิษฐานขอพร เชื่อว่าเสน่ห์นางกวักจะโน้มนำลูกค้ามาอุดหนุนให้ค้าง่ายขายคล่อง กำไรงด
งาม ถ้าใช้ชีวิตตามครรลองคลองธรรมจะยิ่งเจริญก้าวหน้ามั่งคั่งร่ำรวย

            คติความเชื่อเรื่องนางกวัก  มิได้เลื่อนลอยปราศจากที่มาที่ไป หากอิงอยู่กับ

เรื่องราวของสตรีรูปงามเกิดใน
ตระกูลพราหมณ์อาชีพค้าขายสมัยพุทธกาลชื่อว่า ‘สุภาวดี’ เป็นธิดาของสุจิตพราหมณ์กับนางสุมณฑาเกิดที่เมือง
มัจฉิกาสัณฑ์อยู่ใกล้เมืองสาวัตถี  ครั้นบิดาขยายกิจการโดยซื้อเกวียนมา 1เล่มบรรทุกสินค้าออกเร่ขายต่างถิ่น  ธิดาจึง
ขอ

เดินทางติดตามไปเที่ยวชมความงดงามของสถานที่ต่างๆระหว่างทางสุภาวดีได้พบและฟังธรรมเทศนาด้วยจิต
ศรัทธาจาก "พระกัสสปเถระเจ้า"   พระอริยสงฆ์ได้กำหนดจิตของพระอรหันต์ ประสาทพรให้สุภาวดีและครอบครัวทุกๆ
ครั้งที่สุภาวดีฟังธรรมเทศนาจบ

            ครั้งต่อมา สุภาวดีได้ฟังธรรมเทศนาจาก  "พระสิวลีเถระเจ้า"  พระอริยสงฆ์อีกรูปจนมีความรู้แตกฉานใน
หลักธรรมคำสอน   พระสิวลีผู้มีชีวิตอัศจรรย์ด้วยวาสนาบารมีคืออยู่ในครรภ์มารดา 7 ปี 7 เดือน ก่อนกำหนดคลอด
ทุกครั้งที่สุภาวดีฟังธรรมและ

ลากลับ พระสิวลีเถระได้กำหนดกุศลจิตประสาทพรให้สุภาวดีและครอบครัว เช่นเดียวกัน

            จิตของสุภาวดีได้รับประสาทพรจากพระอรหันต์ถึงสององค์ส่งผลให้การค้าได้กำไร  บิดาตระหนักรู้ว่าธิดาคือผู้
มีจิตวิญญาณเป็นสิริมงคลที่แท้จริง เป็นที่ไหลมา

แห่งทรัพย์สมบัติของครอบครัวครอบครัวร่ำรวยขึ้นเป็นมหาเศรษฐีมี
เงินทองและกองเกวียนสินค้ามากมาย  ล่วงวัยชราเมื่อนางสิ้นชีวิตแล้วชาวบ้านจึงปั้นรูปแม่นางสุภาวดีไว้บูชา ขอให้
การค้ารุ่งเรืองและความเชื่อดังกล่าวนี้ ก็แพร่หลายเข้ามายังสุวรรณภูมิโดย

พราหมณ์ผู้ทำการค้า

            ขอกล่าวถึงนางกวักมโนราห์ “ไหว้ครู ๕๔” งานศาสตร์-ศิลป์-ไสย- สร้างสรรค์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์
การสร้างรูป “นางกวัก” หรือ ‘แม่นางกวัก’ให้ผู้ศรัทธานำไปบูชา โดยพระอาจารย์ประสูติ ปิยธมฺโมวัดในเตา อ
.ห้วยยอด จ.ตรัง  

ซึ่งมี อ็อตสิชล เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง

            อ็อด สิชล อาศัยประสบการณ์ 20ปีในวงการวัตถุมงคลประเภท โดยเฉพาะเครื่องรางของขลังที่เป็นสิ่งนำโชค
ลาภโภคทรัพย์  การตีความรูป  ‘นางกวัก’ โดยรักษาคุณค่าดั้งเดิมประยุกต์เป็น’นางกวักมโนราห์’

โดยเพิ่มเติม
คุณค่าของนาฏกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ถ้องถิ่นใต้ลงไปนั่นคือ รูปนางมโนราห์ทรงเครื่อง ความศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธา และ
เมตตาอย่างสูงสุดของ‘ศาสตร์แห่งมโนราห์’

            อ็อด สิชล มีบรรพบุรุษเป็นมโนราห์  เมื่อลงมือทุ่มเทศึกษา และสอบถามจาก

มโนราห์เพ็ญศรียอดระบำ สุด
ยอดมโนราห์หญิงชาวนครศรีธรรมราชแห่งยุค ถึงศาสตร์แห่งมโนราห์โดยเฉพาะเสน่ห์ลึกลับของเคล็ดวิชาที่สามารถ
โน้มน้าวผู้คนรักและหลงใหลศิลปะการร่ายรำมโนราห์  จึงมีสามารถนำมาผสมผสานให้เป็นวัตถุมงคลนำโชคที่เป็น
เอกลักษณ์โดดเด่นไม่เคยปรากฏมาก่อน

            มโนราห์ทุกคณะจะมีแป้งผงของตัวเองเป็นแป้งเสน่ห์เสกคาถาหลายบท หลายที่มา แล้วนำมาผัดแต่งใบหน้า
ให้ผู้คนชื่นชมรักใคร่ เกี่ยวกับผงแป้งนโนราห์ต้องย้อนกลับไปยังต้นกำเนิดเรื่องพระสุธน-นางมโนราห์

อย่างย่นย่อ
ดังนี้

            พระเจ้าอาทิตยวงศ์แห่งเมืองปัญจาลนครกับมเหสีชื่อนางจันทราเทวีมีพระโอรสชื่อพระสุธน ตอนประสูติมี
ขุมทองบังเกิดขึ้นสี่มุมปราสาทเมื่อเติบโตมีฝีมือด้านยิงธนูเป็นเลิศวันหนึ่งพรานบุณฑริกออกป่าล่าสัตว์ไปพบนางกินรี
เจ็ดพี่น้อง

ถอดหางถอดปีกลงเล่นน้ำในสระเมืองปัญจลานครยลโฉมเห็นความงดงามอันเลิศของนางกินรีจึงคิดจับไป
ถวายพระสุธน  แล้วลอบไปเก็บปีกหางของนางกินรีเอามาชุดหนึ่ง  เป็นปีกหางของน้องสาวคนสุดท้องเมื่อไม่อาจบิน
หนีไปพร้อมนางมโนราห์พี่ๆพรานบุณฑริก

ใช้บ่วงคล้องไปถวายพระสุธน พระบิดากับพระมารดาจัดอภิเษกสมรสให้
อย่างสมพระเกียรติ

            หลังพิธีอภิเษกสมรสมีข้าศึกประชิดชายแดนพระสุธนต้องยกกำลังไปรบ อำมาตย์ชั่วคิดปองร้ายพระสุธนมา
นานแล้วเข้ากราบทูลพระอาทิตยวงศ์ว่านางมโน

ราห์เป็ฯกาลกิณีควรจัดพิธีบูชายัญให้บ้านเมืองได้เป็นสุข พระอาทิตย
วงศ์ทรงทราบดีว่านางมโนราห์เป็นที่รักยิ่งของราชโอรส  แต่ไม่อาจขัดความเห็นของอำมาตย์ชั่ว นางมโนราห์เมื่อ
ทราบความก็ยินยอมให้นำตนไปบูชายัญโดยดี  นางทูลขอปีกหางมาร่ายรำบูชา

พระนางจันทราเทวีจึงนำปีกหางที่พระสุ
ธนฝากไว้มาให้สวมใส่ นางมโนราห์สวมปีกหางแล้วร่ายร่ำจนคล่องแคล่ว  ทันใดก็บินหนีกลับเขาไกรลาศอันเป็นถิ่น
พำนักเดิม

            ก่อนถึงเขาไกรลาศนางได้ฝากผ้ากัมพลกับแหวนไว้ให้พระสุธนกับพระฤษีกัสสปที่

ปลูกอาศรมอยู่กลางป่า  สั่ง
ฝากห้ามพระสุธนว่าไม่ควรติดตามไปเพราะหนทางลำบากนัก  ถ้าพระสุธนยังดื้อดึงจะตามไปให้ได้  ขอให้พระฤษีกัส
สปมอบยาผงแก่พระสุธน  ทั้งแนะนำวิธีรักษาตัวรอดจากผลไม้พิษนานาชนิด  ไม่ตกเป็นอาหารของนกหัสดีลิงค์ และ
เมื่อ

พบพญาช้างสองตัวต่อสู้ขวางทางอยู่ข้างหน้าให้เอายาผงทาตัวจะปลอดภัย เดินต่อไปจะพบยักษ์สูงเจ็ดชั่วลำตาลยืน
ขวาง  ให้ใช้ยาผงโรยลูกศรแล้วเล็กยิงที่หน้าอกยักษ์   พระสุธนกลับถึงเมืองได้ทราบความว่านางนโนราห์บินหนีไปก็
ออกติดตามไปจนถึงเขาไกรลา

ศ  โดยอาศัยยาผงหรือผงวิเศษที่นางมโนราห์ฝากไว้

            ผงแป้งนางนโนราห์จึงมีคุณวิเศษดังกล่าวมา  อย่างที่ทราบมโนราห์ทุกคณะมีผงแป้งของตนเอง

            ในการจัดสร้าง นางกวักมโนราห์ “ไหว้ครู ๕๔” พระอาจารย์ประสูติ ปิยธมฺโม ได้รับแป้ง

มโนราห์เติม เอก
มโนราห์แห่งเมืองตรังและปักษ์ใต้จากทายาทให้นำใส่ไว้ใต้ฐานนางกวักเพื่อเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยม  ปกป้องคุ้ม
ครอง

            พิธีบวงสรวงเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณมณฑลพิธีวัดขรัวช่วย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อ็อด
สิชล  

เชิญมโนราห์เพ็ญศรี ยอดระบำมาร่ายรำตามศาสตร์โบราณ กล่าวเชิญครูมโนราห์ตาหลวง ตาพราน พ่อขุน
ศรัทธา แม่ศรีมาลาแม่นางแขนอ่อน  พรานบุญ พรานคง พรานหน้าทองมาร่วมรับรู้การจัดสร้างและอำนวยพร

            มโนราห์เพ็ญศรี ยอดระบำ ว่า

กลอนสดผูกร้อยด้วยหัวใจพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ครบทุกบท...ก่อนจบลงด้วย

            “แต่งตัวอย่างนางมโนราห์มาเร่งรีบ
            แล้วค่อยจีบค่อยจับขยับขยาย
            แล้วสรวมเทริดให้งามพริ้มเดินยิ้มพราย
            กวักแขนซ้ายกวักแขนขวา แล้วออกไปหน้าเวที”

            มโนราห์เพ็ญศรี ยอดระบำเชื่อมั่นว่านางกวักมโนราห์ “ไหว้ครู ๕๔” วัดในเตาจะถึงเอกอุถึงพร้อมด้วยคุณ
จากพระคาถาและคุณของศาสตร์มโนราห์ที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองเมตตามหานิยม และความสำเร็จร่ำรวยในกิจการค้า
ขายนางกวักมโนราห์เป็นรูปบูชา มีแต่จะให้คุณแก่ผู้บูชาในฐานะที่เป็นวัตถุมงคลผู้บูชาไม่ใช่ผู้สืบทอดศิลปะร่าย
รำมโนราห์
บูชาใด้ที่ศูนย์พระเครื่องหาดใหญ่ ร้านกุมารทอง๙มหาเศรษฐี
บูชาใด้ที่ เว็บ http://amuletlives.com/
นาย นิพัทร์ เกตุแก้ว
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 517-2-03122-8
สาขาย่อยช่องเขา
CAT CDMA 3G เบอร์โทร 088-7850165
E-Mail : 3gpat@hotmail.co.th
ดูที่ร้านผ่านกล้องแบบสดใด้ที่ http://adlzi.easyn.hk
user name: pat
password: pat
โทรหาผมใด้ 24 ช.ม
S__3498015.jpg
S__3498018.jpg
S__3498019.jpg
S__3498020.jpg
S__3498021.jpg
S__3498022.jpg
S__3498024.jpg

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน
คำตอบ เปลี่ยน

รูปแบบข้อความล้วน|amuletlives.com

GMT+7, 20-8-2019 01:54 , Processed in 0.035017 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.