Amulet Lives

 

   

ค้นหา
Amulet Lives เว็บบอร์ด ครูบาอาจารย์ พ่อท่านเขียว ( หลวงพ่อเขียว ...
ดู: 6057|ตอบ: 2
go

พ่อท่านเขียว ( หลวงพ่อเขียว ) วัดห้วยเงาะ ปัตตานี

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Medal No.1 Medal No.2 Medal No.3 Medal No.4 Medal No.5 Medal No.6 Medal No.7 Medal No.8 Medal No.9 Medal No.10

โพสต์เมื่อ 14-1-2012 01:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ประวัติพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ
หลวงพ่อเขียว เกิดเมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ.2472 ณ.ตำบลหน้าถ้ำ อ.เมืองจ.ยะลา โยมบิดา ชื่อนายทอง เพ็ชรภักดี โยมมารดา ชื่อ นางกิ๊ม  นวลศรี ในวัยเด็กหลังจากหลวงพ่อเขียวจบการศึกษาชั้น  ป.4 ต้องท่านออกจากบ้านหางานทำเลี้ยงแม่
และน้องๆ เนื่องจากบิดาท่านได้ถึงแก่กรรม


การอุปสมบทของหลวงพ่อเขียว วัดห้วยเงาะ

หลวงพ่อเขียวเข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดบุพนิมิตร (วัดนางโอ) อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี โดยมีพระครูมนูญสมณการ วัดพลานุภาพ เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อเขียวศึกษาพระปริยัติธรรมและนักธรรม รวมทั้งในด้านการสวดมนต์พิธีต่างๆ อย่าง
เคร่องครัด โดยท่านสามารถสวดพระปาฏิโมกข์ได้ตั้งแต่ ในพรรษาที่5 นอกจากนี้หลวงพ่อเขียวยังศึกษาสรรพวิชาจากฆราวาสที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อีกหลายท่าน
พระอาจารย์เขียว หรือ พ่อท่านเขียว กิตติคุโณ ถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาในจังหวัดยะลา เป็นบุตรคนที่ 3 จากจำนวนทั้งหมด 7 คน ดังนี้
1. นาย เชือน  เพ็ชรภักดี ( ถึงแก่กรรมแล้ว )
2. นาย แก้ว   เพ็ชรภักดี ( ถึงแก่กรรมแล้ว )
3. พ่อท่านเขียว  กิตติคุโณ (  นามเดิม เขียว  เพ็ชรภักดี )
4. นายชื่น  เพ็ชรภักดี    ( ถึงแก่กรรมแล้ว )
5.นายแจ๊ก เพ็ชรภักดี    ( ถึงแก่กรรมแล้ว )
6.นายสมใจ  เพ็ชรภักดี( ถึงแก่กรรมแล้ว )
7.นาง สาว เพ็ชรภักดี
ในวัยเด็กของ หลวงพ่อเขียวท่านใช้ชีวิตอย่างเด็กชาวบ้านในต่างจังหวัดทั่วๆไป หลังจากที่หลวงพ่อเขียวจบชั้น ป.4  บิดาของท่านได้ถึงแก่กรรม หลวงพ่อเขียวจึงต้องออกมาทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว หาเลี้ยงแม่และน้องๆ ซึ่งในเวลานั้น
หลวงพ่อเขียวอดทนรับจ้างทำงานทุกอย่าง จนกระทั่งท่านอายุ 20 ปี จึงตัดสินใจบวช ณ วัดนางโอ (ปัจจุบันคือวัดบุพนิมิตร) อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ท่านบรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2492 ณ.พัทธสีมา วัดนางโอ
โดยมี พระครูมนูญสมณการ วัดพลานุภาพ เป็นพระอุปัชฌาย์
พระอธิการแดง ธมฺมโชโต  วัดนาประดู่ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระอธิการทอง จนฺทโชโต วัดภมรคติวัน เป็นพระอนุสาวนาจารย์
พระอธิการดำ ติสสโร เจ้าอาวาส วัดนางโอในขณะนั้น เป็นประธานสงฆ์
พระสงฆ์หัตถบาส เป็นพระอาจารย์ ผู้ที่ประสิทธิ์ประศาสน์ วิชาความรู้ ให้หลวงพ่อเขียวมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นฆราวาส
หลังจากครองผ้าเหลือง หลวงพ่อเขียว ได้จำพรรษา ณ วัดนางโอ เพื่อเล่าเรียนการมนต์พิธีต่างๆ และการสวดภาณยักษ์ที่เป็นแบบฉบับของภาคใต้ กระทั่งล่วงถึงพรรษาที่ 2 หลวงพ่อเขียวได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดสุนทรบัญชาราม อ.รามัญ จ.ยะลา
พอพรรษาที่ 3 หลวงพ่อเขียว ได้กลับมาจำพรรษาที่วัดนางโออีกครั้ง ได้ศึกษาวิชาอาคมต่างๆ กับ “ตาเลี่ยม”ฆราวาสที่เชี่ยวชาญ ด้านวิปัสสนากรรมฐาน รวมทั้งศึกษาสรรพวิชาต่างๆจากฆราวาสที่เรืองเวทย์วิทยาคมอีกหลายท่าน หลวงพ่อเขียวยัง
เป็นผู้ปฏิบัติเคร่งครัด ศึกษาด้านปริยัติธรรมบาลีไวยากรณ์และนักธรรม รวมถึงการสวดมนต์ สาธยายธรรม บรรยายธรรม หลวงพ่อเขียวจึงสามารถ สวดปาฏิโมกข์ได้ตั้งแต่ในพรรษาที่ 5   พ่อท่านเขียว สอบได้นักธรรมโทและต่อมา ท่านได้รับ
ตำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาส วัดนางโอ จนกระทั่งได้เป็นเจ้าอาวาสในลำดับต่อมา หลวงพ่อเขียวยังเป็นสหธรรมมิกกับ “พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ ” ด้วยความที่วัดอยู่ใกล้กัน ท่านทั้งสองจึงได้เคยร่วมสังฆกรรม สนทนาธรรม และร่วมในพิธีปลุก
เสกวัตถุมงคลต่างๆร่วมกันเสมอ


พ่อ ท่านเขียว วัดห้วยเงาะ หรือ พระครูอนุศาสน์กิจจาทร วัดอรัญวาสิการาม พระเกจิอาจารย์ดินแดน"ลังกาสุกะ" พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินทอง กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจชาวบ้านแถบนั้นมักเรียกท่านว่า
ตาหลวง
ประวัติพ่อ ท่านเขียว กิตติคุโณ วัดห้วยเงาะ ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ปัจจุบัน พระครูอนุศาสน์กิจจาทร หรือพ่อท่านเขียว กิตติคุโณ สิริอายุ 80 พรรษา 60
หรือ พระครูอนุศาสน์กิจจาทร วัดอรัญวาสิการาม
ท่านเกิด: สิงหาคม พ.ศ.2472 ณ.ตำบลหน้าถ้ำ อ.เมืองจ.ยะลา
โยมบิดา : ชื่อนายทอง เพ็ชรภักดี
โยมมารดา : ชื่อ นางกิ๊ม นวลศรี
ชีวิตวัยเด็ก : หลังจากจบ ป.4 ต้องออกจากบ้านหางานทำเลี้ยงแม่และน้องๆ พราะบิดาท่านได้ถึงแก่กรรม
อุปสมบท : ณ พัทธสีมา วัดบุพนิมิตร(วัดนางโอ) อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ บรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2492 ณ.พัทธสีมา วัดนางโอ
โดยมี พระครูมนูญสมณการ วัดพลานุภาพ เป็นพระอุปัชฌาย์
พระอธิการแดง ธมฺมโชโต วัดนาประดู่ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระอธิการทอง จนฺทโชโต วัดภมรคติวัน เป็นพระอนุสาวนาจารย์
พระ อธิการดำ ติสสโร เจ้าอาวาส วัดนางโอในขณะนั้น เป็นประธานสงฆ์ พระสงฆ์หัตถบาส เป็นพระอาจารย์ ผู้ที่ประสิทธิ์ประศาสน์ วิชาความรู้ ให้พ่อท่านเขียวมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นฆราวาส
พระอุปัชฌาย์ : พระครูมนูญสมณการ วัดพลานุภาพ
ศึกษา ธรรม : ศึกษาพระปริยัติธรรมและนักธรรม รวมทั้งในด้านการสวดมนต์พิธีต่างๆ โดยสามารถสวดพระปาฏิโมกข์ได้ตั้งแต่ ในพรรษาที่5 นอกจากนี้ยังศึกษาสรรพวิชาจากฆราวาสที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อีกหลายท่าน
โดย เฉพาะเมื่อคราวที่ท่านอาจารย์ทิม วัดช้างให้ สร้าง พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน รุ่นปี2497 เพื่อแจกแก่ผู้ที่ร่วมสร้างพระอุโบสถ วัดช้างให้นั้น พ่อท่านเขียว เป็นผู้หนึ่งที่คลุกเนื้อผสมว่าน และร่วมอยู่ในพิธีกรรมเจริญพุทธมนต์ ในระหว่างที่ท่าน
อาจารย์ทิม อัญเชิญดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวด เพื่อปลุกเสกพระเครื่องเนื้อว่านในคราวปี2497 และร่วมพิธีกรรมปลุกเสกอีกหลายวาระจนเมื่ออาจารย์ทิมท่านมรณภาพแล้ว ยังมีพิธีกรรมที่สำคัญอีก 1 วาระ คือปลุกเสกหลวงปู่ทวด
เนื้อว่านปี 2524 ปัจจุบันเป็นที่เสาะหากันมาก เพราะมีประสบการณ์คุ้มภยันตราย แคล้วคลาดปลอดภัยแก่ผู้ที่นับถือ
ที่มาของฉายานาม เทพเจ้าฝ่ายบู๊ ของพ่อท่านเขียว เพราะท่านได้ทำนายเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ก่อนล่วงหน้า พร้อมกับสร้าง ตะกรุดพิศมรหลวงปู่ทวด แจก พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนมีเหตุการณ์ และตั้งแต่มีเหตุการณ์
ยังไม่มีผู้ใดแขวน เครื่องรางของขลังของพ่อท่านเขียวแล้วสังเวยชีวิต ให้กับเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยแม้แต่คนเดียว ส่วนยิงไม่ออก ยิงไม่เข้า ยิงไม่ถูก หรือแม้แต่โดนระเบิดไม่เป็นไร มีให้เห็นอยู่ทุกวัน โดยที่เขาเหล่านั้นแขวน
เครื่องรางของขลัง พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ เป็นส่วนมากจึงเป็นที่มาของ เทพเจ้าฝ่ายบู๊แห่งเมืองลังกาสุกะ

e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887e0b89ee0b988e0b8ade0b980e0b882e0b8b5e0b8a2e0b8a7-e0b8a7e.jpg

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

โพสต์เมื่อ 2-4-2012 08:58 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ได้ความรู้อีกแล้วครับ

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

EXP 
 
55%
โพสต์เมื่อ 23-4-2012 15:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
นี่เกจิ อาจารย์สายหลวงปู่ทวด ยุคต่อๆไป

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน
คำตอบ เปลี่ยน

รูปแบบข้อความล้วน|amuletlives.com

GMT+7, 27-1-2022 21:38 , Processed in 0.055612 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.