Amulet Lives

 

   

ค้นหา
Amulet Lives เว็บบอร์ด ครูบาอาจารย์ วัด กม.๒๖ ใน ต.ตาเน๊าะปูเต๊ะ ...
ดู: 5301|ตอบ: 1
go

วัด กม.๒๖ ใน ต.ตาเน๊าะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Medal No.1 Medal No.2 Medal No.3 Medal No.4 Medal No.5 Medal No.6 Medal No.7 Medal No.8 Medal No.9 Medal No.10

โพสต์เมื่อ 14-1-2012 01:55 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
dean1_185x201.jpg
ชีวประวัติเจ้าอาวาสโดยสังเขป        
ชีวประวัติโดยสังเขป พระปลัด จิรเดช นาถกโร
เจ้าอาวาสวัด กม.๒๖ ใน ต.ตาเน๊าะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

ชาติภูมิ
นามเดิม จิรเดช (ต้อม) นามสกุล วงศ์คุณันดร ฉายา นาถกโร
เกิดเมื่อ วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๒๖ สถานที่เกิด ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว
ที่อยู่ ๓๗๒ หมู่บ้านเสนา ๘๔ ซอย ๑๓ ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
โยมบิดา นายเชษฐ์ วงศ์คุณันดร
โยมมารดา นางสมาตร ลีมงคล
มีพี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน ๓ คน ท่านต้อมเป็นลูกคนกลาง และมีพี่สาวกับน้องชายอุปสมบท
พ.ศ.๒๕๔๗ - เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๔๗ อายุครบ ๒๐ ปีได้อุปสมบทในสายธรรมยุต สำเร็จเป็นพระภิกษุเวลา ๑๐.๒๐ น. โดยมีพระครูสุกิจวิศาลเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวัฒนสีลาจารย์เป็น พระกรรมวาจาจารย์ พระครูวินยาภินันท์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า " นาถกโร"
พ.ศ.๒๕๔๙ - วันที่ ๒๖ มิ.ย.๔๙ สวดญัตติใหม่ในสายมหานิกาย สำเร็จเป็นพระภิกษุในเวลา ๑๑.๕๐ น. โดยมีพระครูสถิตธีรธรรมเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านพระครูบรรพตธรรมรัตน์เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ท่านพระมหาสมพล เขมฑตฺโตเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ฉายา " นาถกโร "
การศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ.๒๕๔๘ สอบได้นักธรรมตรี สำนักเรียนวัดราชบพิธ
ตำแหน่งหน้าที่การงานทางคณะสงฆ์
พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด กม.๒๖ ใน
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นเจ้าอาวาสวัด กม.๒๖ ใน
สมณศักดิ์
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็นพระใบฎีกา โดยฐานานุกรมของท่านพระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ เจ้าคณะอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นพระปลัด โดยฐานานุกรมของท่านพระมหาสมพล เขมทตฺโต เจ้าคณะอำเภอยะหา-กาบัง จังหวัดยะลา
การพัฒนาและสร้างวัด
พ.ศ.๒๕๔๘ -ได้อำนวยการสร้างสำนักสงฆ์พระโพธิสัตว์ธรรม กม.๒๖ ใน หมู่ ๒ ต.ตาเน๊าะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยมีคณะศิษยานุศิษย์ซึ่งมีคุณแม่ฉาบ จันทรุพันธ์ และชาวบ้าน กม.๒๖ ใน ศิษย์สายกรุงเทพ และศิษย์สายยะลาทุกท่านร่วมกันสร้าง
- อัญเชิญพระพุทธรูปหน้าตัก ๕๙ นิ้วมาประดิษฐานที่วัด โดยศิษย์สายกรุงเทพ ฯ ถวาย จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๔๙ - สร้างกุฏิพระสงฆ์ ๑ หลัง ๒ ห้อง โดยคุณสุขสำราญ-คุณเพ็ญศรี หวังศุภพาพร และศิษย์สายยะลา จำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท
- สร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปหน้าวัด ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๙ ม. โดยศิษย์สายยะลา จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๐ ก่อสร้างศาลาหลวงปู่ทวด ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๖ ม. จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และศาลาสวดมนต์ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๙ ม. จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยคุณศักดิ์ชาย อินทร์สูตร ชาวบ้าน กม.๒๖ ใน และศิษย์สายยะลา
พ.ศ.๒๕๕๑ - ได้รับหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดโดยคุณประพิศ ชัยนุรักษ์
- สร้างกุฏิพระสงฆ์ ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๕ ม. จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยศิษย์สายยะลา
- สร้างกุฏิพระสงฆ์ ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๗ ม. จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยศิษย์สายยะลา และศิษย์สายกรุงเทพ
- ดำเนินการก่อสร้างรากฐานพระอุโบสถ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ยังไม่แล้วเสร็จ) โดยบริษัท นำรุ่งเคหะภัณฑ์
- ซื้อโลงศพ(แอร์)ของวัด โดยตระกูลยิ่งชนม์เจริญบริจาคจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปบริจาคจำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท
- อัญเชิญพระพุทธรูปหน้าตัก ๕๐ นิ้วมาประดิษฐานที่วัด โดยศาลเจ้าเห้งเจียยะลาสร้างถวาย จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๒ - อัญเชิญพระพุทธรูปหน้าตัก ๕๐ นิ้วมาประดิษฐานและเป็นพระประธานที่วัด โดยคุณบุญณรงค์ เพชรสงคราม จาก จ.เพชรบุรี สร้างถวายจำนวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
- ปูพื้นกระเบื้องทำเป็นอาสนะสงฆ์ จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยคุณซุ้ย มอเตอร์ และศิษย์สายยะลา
- สร้างห้องสุขาจำนวน ๒ ห้อง ขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๒ ม. จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยศิษย์สายยะลา
พ.ศ.๒๕๕๓ - สร้างศาลาการเปรียญขนาดกว้าง ๑๕ ม. ยาว ๑๕ ม. จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยคณะศิษยานุศิษย์สายยะลา สายเกาะสมุย และสายกรุงเทพ ฯ
- ได้รับประกาศตั้งวัดอย่างเป็นทางการชื่อ "วัด กม.๒๖ ใน"
- สร้างบันไดทางขึ้นศาลาสวดมนต์ โดยคุณสุขสำราญ-คุณเพ็ญศรี หวังศุภพาพร และครอบครัว บริจาคจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
- จัดพิธีแจกทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร นักเรียน นักศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตน์ ฯ พระบรมราชินีนาถ (๑๒ ส.ค.๕๓) จำนวน ๑๔ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ ทุน ,ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๓ ทุน ,ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท ๑๐ ทุน รวม ๓๙,๐๐๐ บาท
- คณะศิษยานุศิษย์ร่วมทอดกฐินครั้งแรกของวัด จำนวนยอดกฐิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นำโดยคุณอนันต์-คุณสมุน แจ่มจันทรา เป็นเจ้าภาพ เพื่อสมทบทุนสร้างหอระฆัง
พ.ศ.๒๕๕๔ - จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการตอบปัญหา จับฉลาก และแจกของขวัญให้กับเด็กนักเรียน ร.ร.บ้าน กม.๒๖ ใน ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายรวม ๓๐,๐๐๐ บาท
- คณะศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างห้องสุขา จำนวน ๑๓ ห้อง จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
- จัดพิธีแจกทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร นักเรียน นักศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตน์ ฯ พระบรมราชินีนาถ(๑๒ ส.ค.๕๔) จำนวน ๙๐ ทุน แบ่งออกเป็น
พระภิกษุเรียนบาลี จำนวน ๗ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท (รวม ๒๑,๐๐๐ บาท)
สามเณรเรียนบาลี จำนวน ๕ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท (รวม ๑๐,๐๐๐ บาท)
นักเรียนระดับประถม จำนวน ๔๖ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท (รวม ๔๖,๐๐๐ บาท)
นักเรียนระดับมัธยม จำนวน ๒๑ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท (รวม ๔๒,๐๐๐ บาท)
นักศึกษาระดับ ปวช.,ปวส. จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท(รวม ๓๐,๐๐๐ บาท)
รวมยอดสุทธิในการแจกทุนการศึกษาจำนวน ๑๔๙,๐๐๐ บาท

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

โพสต์เมื่อ 2-4-2012 08:56 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ได้ความรู้อีกแล้วครับ

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน
คำตอบ เปลี่ยน

รูปแบบข้อความล้วน|amuletlives.com

GMT+7, 27-1-2022 20:43 , Processed in 0.027249 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.