Amulet Lives

 

   

ค้นหา
Amulet Lives เว็บบอร์ด เช่าบูชาพระเครื่องวัตถุมงคล พระพรหมอุบลบันดาลประทานพร ...
ดู: 2352|ตอบ: 0
go

พระพรหมอุบลบันดาลประทานพร พิธี เทวาภิเษก ศาลท้าวมหาพรหมราชประสง

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Medal No.1 Medal No.2 Medal No.3 Medal No.4 Medal No.5 Medal No.6 Medal No.7 Medal No.8 Medal No.9 Medal No.10

โพสต์เมื่อ 15-12-2018 09:51 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

พระพรหมอุบลบันดาลประทานพร พิธี เทวาภิเษก ศาลท้าวมหาพรหมราชประสงค์
พระพรหมอุบลบันดาลประทานพร 19 นิ้ว
ขนาดสูง 19 นิ้ว หน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อสัมฤทธิ์ปิดทองทั้งองค์ (จำนวนสร้าง 999 ชุด)
หมายเลข 369
พระพรหมอุบลบันดาลประทานพร มหาเทพผู้เมตตา
ถือเป็นการจัดสร้าง พระพรหมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี 2553
เพราะเป็น พระ พรหม รุ่นเดียว ที่ได้ประกอบ พิธีเทวาภิเษก ณ ศาลท้าวมหาพรหม ราชประสงค์ โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี ทรงประกอบพิธีเททองหล่อนำฤกษ์
พระพรหมอุบลบันดาลประทานพร จัดสร้างได้สง่างามอลังการมาก องค์ท้าวมหาพรหมมี 4 พักตร์ 8 กร ทุกพระหัตถ์ทรงเครื่องมงคล เพื่อประทานพรด้านต่างๆแก่ผู้บูชา.....

พระพรหม เป็น 1 ใน 3 มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ เป็นเทพผู้สร้างโลก เป็นเทพผู้ลิขิตชะตาชีวิต จึงมีคำพูดถึงที่สิ่งเป็นไปว่า พรหมลิขิต คนทั่วโลกไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดจึงมีคตินิยมในการบูชา พระพรหม เพราะเชื่อว่า เมื่อบูชา

ขอในสิ่งที่ดีงาม ด้วยบุญบารมีที่สั่งสมมาจะทำให้ได้รับพรตามที่ประสงค์.....

พิธีกรรมมีถึง 7 วาระ โดยพระเกจิอาจารย์ 2,500 รูป ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี วัดอินทรวิหาร กทม. วัดสะตือ อยุธยา วัดพระพุทธบาท สระบุรี วัดเสาธงทอง ลพบุรี ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี และวัดพระศรี

รัตนมหาธาตุ สุโขทัย--รายได้สมทบทุน โครงการ หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พระพรหมอุบลบันดาลประทานพร พิธีเทวาภิเษก ณ มณทลพิธีศาลมหาพรหมเอราวัณ สี่แยกราชประสงค์ วันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานจัดสร้าง
เสด็จเป็นองค์ประทานเททอง พิธีเทวาภิเษก พระพรหมรุ่นแรก
ณ. ศาลท่านเจ้าท้าวพระพรหมเอราวัณ สี่แยกราชประสงค์ วันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
โดยพระเกจิอาจารย์ ๑๙๙ รูป ครั้งแรก และครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ ๕๐ ปี
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ จุดเทียนชัย พร้อมพระราชาคณะชั้นเทพ ๑๐ รูป ร่วมเจริญพุทธมนต์
รองสมเด็จชั้นพรหม พระราชาคณะชั้นธรรม นั่งปรก ๔ ทิศ พระราชครูวามเทพมุนี จากเทวะสถานโบสถ์พราหมณ์ และคณะพราหมณ์อินเดีย จากวัดเทพมณเฑียร เสาชิงช้า
ร่วมพิธีบวงสรวงครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อสมทบทุนในโครงการ “หนึ่งใจ....ช่วยเหลื่อผู้ประสบภัย”
โดยมี ฯพณฯ ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานคณะกรรมการการดำเนินการจัดสร้าง
พีธีพุทธาภิเษก วันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ โดยพระเกจิอาจารย์ ๑๙๙ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต และเจริญพระพุทธมนต์
โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ประธานจุดเทียนชัย พร้อมพระราชาคณะชั้นเทพ 10รูป ขัดตำนาน และเจริญพุทธมนต์ “ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร”

ได้แก่ พระพรหมมนี วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม พระเทพโสภณ รองเจ้าคณะภาค8 วัดราชบูรณะ พระเทพวิสุทธิเมธี รองเจ้าคณะภาค 11 วัดเทพธิดาราม พระเทพวิริยาภรณ์ รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดหัวลำโพง

พระเทพสมุทรโมลี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทรวรมหาวิหาร พระเทพคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค13 วัดเทวราชกุญชร พระเทพรัตนากร เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง พระเทพรัตนสุธี เจ้า

คณะจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต พระเทพวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค3 วัดพระพิเรนทร์ พระเทพมุนี รองเจ้าคณะภาค8 วัดไตรมิตรวิยาราม
พระราชาคณะชั้นพรหม นั่งปรก 4 ทิศ ได้แก่ พระพรหมเวที (สนิท,ปธ. 9) เจ้าคณะภาค8 วัดไตรมิตร วิทยาราม พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์,ปธ.9) วัดบุรณศิริมาตยาราม พระพรหมุนี(สุชิน) วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

พระพรหมดิลก (เอื้อน,ปธ.9)เจ้าคณะภาค14 วัดสามพระยา
พระราชคณะชั้น 4 รูป นั่งปรก 4 ทิศ ได้แก่ พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ,ปธ.9) เจ้าคณะภาค15 วัดปฐมเจดีย์ พระธรรมมาหาวีรานุวัตร (สงวน,ปธ.7) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบรี วัดเสาธงทอง พระธรรมคุณาภรณ์

(พิมพ์,ปธ.7) รองเจ้าคณะภาค7 วัดปทุมคงคง พระธรรมวิมลมุนี(ประเสริฐ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระเชตุพนฯ
พระพิธีธรรมจาก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ สวดคาถามหาราช (ภาณยักษ์) และพุทธาภิเษก พระพิธิธรรม จากวัดระฆังโฆสิตารามสวด คาถาพุทธาภิเษก ฉบับสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระพิธีธรรมจาก วัดอนงคา

ราม สวดคาถาพุทธาภิเษก ฉบับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) พระพิธีธรรมจากวัดเลา บางขุนเทียน สวดพระคาถา มหาจักพรรดิ ฉบับสมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศนเทพวรารามพร้อมด้วยพระคณาจารย์นั่งปรก อาทิ
พระธรรมธีรราชมหามุนี (ลพ.เที่ยง) วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.
พระเทพมงคลรังสี (ลพ.เฉลี่ยว) วัดอรุณราชวราราม กทม.
พระเทพสุวรรณโมลี (ลพ.) สะอิ้ง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี
พระราชพิพัฒน์โกศล (ลพ.เณร) วัดศรีสุดาราม กทม.
พระมงคลสิทธิญาณ อายุ90ปี วัดภคินีนาถ กทม.
พระราชพัฒนโสภณ (ลพ.เณรวิชัย) วัดทุ่งเศรษฐี กทม.
พระราชรัตนาภรณ์ (ลพ.บุญสืบ) วัดอินทรวิหาร กทม.
พระราชประสิทธิวิมล (ลพ.ประจวบ)วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.
พระราชมงคลสุทธิคุณ (ลพ.ฟู) วัดบางสมัคร ฉะเชิงเทรา
พระสุนทรธรรมานุวัตร (ลพ.เอียด) วัดไผ่ล้อม อยุธยา
พระมงคลวรการ (ลป.ชาญ) อายุ99ปี วัดบางบ่อ สมุทรปราการ
พระสมุทรวชิรโสภณ วัดบ้านแหลม สมุทรสงคราม
พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ วัดไร่ขิง นครปฐม
พระปริยัติกิจวิธาน วัดโสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ (ลพ.รวย) วัดตะโก อยุธยา
พระครูประโชติธรรมวิจิตร (ลพ.เพิ่ม) วัดป้อมแก้ว อยุธยา
พระครูประโชติธรรมวิจิต (ลพ.พูน) วัดบ้านแพน อยุธยา
พระครูสังฆรักษ์เฉลิม วัดพญาติการาม อยุธยา
พระครูวิมลสีลาภรณ์ (ลพ.พูนทรัพย์) วัดอ่างศิลา ชลบุรี
พระครูวิบูลธรรมานุกิจ วัดบางพลีใหญ่ สมุทรปราการ
พระครูธรรมสารรักษา (ลพ.คชสาร) วัดบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรีสมุทรปราการ
พระครูวิมลสมณวัตร (ลพ.เพี้ยน) วัดเกริ่นกฐิน ลพบุรี
พระครูจันทสิริธร (ลพ.สารันต์) วัดดงน้อย ลพบุรี
พระครูวิมลญาณอุดม (ลพ.ติ๋ว) วัดมณีชลขัน ลพบุรี
พระครูสังฆรักษ์รักษา วัดพระยาสุเรนทร์
พระญาณไตรโลก (ลพ.สุชาติ)
พระครูสังฆรักษ์เฉลิมพล (ลพ.เฉลิม) วัดพระญาติการาม ฯลฯ
พระราชครูวามเทพมุนี จากเทวะสถาน โบสถ์พราหมณ์ และคณะพราหมณ์อินเดีย จากวัดเทพมณเฑียร เสาชิงช้า กทม. ร่วมพิธีบวงสรวงครั้งประวัติศาสตร์
พระพรหม เป็นมหาเทพผู้สร้างโลก เป็นเทพเจ้าแห่งการ สร้างสรรค์ ผู้มีเมตตา ทรงมีอานุภาพในการลิขิต ชะตาชีวิต ผู้มีจิตใจเอื้ออารีย์ต่อผู้อื่น พระพรหมจะบันดาลให้มีความสุขและสมบูรณ์ในชีวิต เมื่อสวดบูชาต่อพระองค์

แล้ว พระองค์จะประทานปัญญา ในการประกอบอาชีพ ปกป้องให้ห่างจากศัตรู ประทานความแข็งแรง ความรู้แจ้ง ชี้แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงเหมาะสำหรับบริษัท ห้างร้าน โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล โรงงาน สถาน

ประกอบการ สถานที่ราชการ สถานศึกษา วัดวาอารามต่างๆ ที่สาธารณประโยชน์ หมู่บ้านฯลฯ และผู้มีจิตศรัทธาที่จะนำมากราบไหว้บูชาในบ้านเรือน และที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตตนเอง และครอบครัวต่อไป

ติดต่อใด้ 5 ช่องทางนะครับ
และที่สำคัญ

บูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องหาดใหญ่
ร้านกุมารทอง๙มหาเศรษฐี
บ้านลูกกรอกซ่า กุมารทอง
ติดต่ออีก1ช่องทางนะครับ

บูชาได้ที่ เว็บ
http://www.zoonphra.com/amulet/store.php?storeno=s090
http://xn--12c8dg3d2a.com/ กุมาร.คอม
http://www.watkhongkhaleab.net
http://www.dhammalives.com
http://amuletlives.com

ชื่อบัญชี นิพัทร์ เกตุ แก้ว
เลขที่บัญชี 517-2031-228
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา ช่องเขา มอ.หาดใหญ่
E-Mail 3gpat@hotmail.co.th
เบอร์โทร 0887850165
LINE ID 3gpat

48234110_1156941031123407_8960796952061018112_n.jpg
48270743_1156940931123417_1586675427265478656_n (1).jpg
48270743_1156940931123417_1586675427265478656_n.jpg
48355906_1156941047790072_805099024158818304_n.jpg
48361154_1156940974456746_5187080029703503872_n.jpg
48406459_1156940924456751_6164009717438873600_n (1).jpg

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน
คำตอบ เปลี่ยน

รูปแบบข้อความล้วน|amuletlives.com

GMT+7, 27-1-2022 21:44 , Processed in 0.025025 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.